Welcome Guest! Silakan Sign In untuk membeli buku secara online. Pelanggan Baru? Sign Up disini

Budi Pakartining Basa 2 : Wulangan Basa Jawi Siswa-Siswi Kelas VIII SMP/MTS (Khusus Jawa Tengah)

Penerbit : AndiPublisher
Penulis : Drs.Sofwan,M.Hum, Drs.Haryata,M.Pd, Drs.Rahmawan, A.D
ISBN : 978-979-29-3043-6
Halaman : xii+204
Harga : 35,000.00 29,750.00 (Anda hemat 5,250.00)
stdClass Object
(
  [uid] => 32471
  [code] => 040712-0870666
  [name] => Budi Pakartining Basa 2 : Wulangan Basa Jawi Siswa-Siswi Kelas VIII SMP/MTS (Khusus Jawa Tengah)
  [price] => 29750.0000
  [market_price] => 35000.0000
  [status] => publ
  [description] => 

Bilih buku“Budi Pakartining Basa “menika ngewrat wucalan Basa Jawi tataran SMP/MTs Negeri tuwin Swasta ing laladan Provinsi Jawa Tengah. Buku menika kaserat lelandhesan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa 2010. Kanthi keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 423.5/5/2010.
Buku “Budi Pakartining Basa” menika nyekapi kabetahan wonten ing pasinaon SMP/MTs ingkang ngremenaken sanget, awit pamucalan tansah dipun wujudaken waosan, pacelathon, lampahan, pitedah. Kegiatan praktek sanesipun ingkang trep kaliyan kawontenan tuwin kabetahan siswa.
Menggah buku “Budi Pakartining Basa” ngginakaken Pendekatan Komunikatif kanthi sekawan ketrampilan inggih menika Nyemak, Micara, Maca saha Nulis dipun jangkepi kaliyan Uji Kompetensi saben Pokok Bahasan katambah Uji Kopetensi Semester Ganjil kaliyan Uji Kompetensi Semester Genap

Istimewanipun buku “Budi Pakartining Basa” menika amargi:
1. Teori kaliyan pamucalanipun trep kaliyan kawontenanipun siswa.
2. Basa unggah-ungguhipun trep tuwin nengsemaken, awit ngginakaken basa ngoko, ngoko andhap, krama tuwin krama inggil.
3. Pamucalanipun ngemu patuladhan ingkang trep migunani sanget.
4. Pengayakan tuwin latihan-latihannipun maneka warni tuwin narik kawigatosan.

[options] => [tag] => [ccy] => [listed_on] => 2012-07-05 00:00:00 [stock_status] => rs )

Descriptions

Bilih buku“Budi Pakartining Basa “menika ngewrat wucalan Basa Jawi tataran SMP/MTs Negeri tuwin Swasta ing laladan Provinsi Jawa Tengah. Buku menika kaserat lelandhesan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa 2010. Kanthi keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 423.5/5/2010.
Buku “Budi Pakartining Basa” menika nyekapi kabetahan wonten ing pasinaon SMP/MTs ingkang ngremenaken sanget, awit pamucalan tansah dipun wujudaken waosan, pacelathon, lampahan, pitedah. Kegiatan praktek sanesipun ingkang trep kaliyan kawontenan tuwin kabetahan siswa.
Menggah buku “Budi Pakartining Basa” ngginakaken Pendekatan Komunikatif kanthi sekawan ketrampilan inggih menika Nyemak, Micara, Maca saha Nulis dipun jangkepi kaliyan Uji Kompetensi saben Pokok Bahasan katambah Uji Kopetensi Semester Ganjil kaliyan Uji Kompetensi Semester Genap

Istimewanipun buku “Budi Pakartining Basa” menika amargi:
1. Teori kaliyan pamucalanipun trep kaliyan kawontenanipun siswa.
2. Basa unggah-ungguhipun trep tuwin nengsemaken, awit ngginakaken basa ngoko, ngoko andhap, krama tuwin krama inggil.
3. Pamucalanipun ngemu patuladhan ingkang trep migunani sanget.
4. Pengayakan tuwin latihan-latihannipun maneka warni tuwin narik kawigatosan.